ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Ik ben Coach Beeldend en Psychosociaal Therapeut Beeldend (ACT). De basis voor de sessies is ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Dit is een nieuwe vorm van gedragstherapie. Door deze aanpak van gedragsverandering is ACT meer dan alleen een therapie voor allerlei psychische- en psychiatrische klachten. ACT kan ook ingezet worden als training of coaching en is helpend wanneer je je gedachten en gevoelens beter wilt accepteren en loslaten. Wanneer je meer aandacht wilt leren hebben voor hetgeen zich nu afspeelt (mindfulness). Wanneer je meer zicht wilt krijgen op wie je bent, wat je belangrijk vindt en wat je wilt bereiken in het leven.


''Geluk betekent een rijk en zinvol leven leiden, waarin je bereid bent de volle reikwijdte van alle menselijke emoties te ondergaan"

Russ Harris - grondlegger Acceptance and Commitment Therapy